Strefa rodzica

Kontakt

Żłobek Publiczny w Radgoszczy

ul. Kopernika 7

33-207 Radgoszcz

tel. 14 687 42 08

lub 14 641 41 11 wewn. 12

e-mail:

dyrektor@zlobek-radgoszcz.pl

kontakt@zlobek-radgoszcz.pl

biuro@zlobek-radgoszcz.pl