Strefa rodzica

Aktualności

wróć
Wizyta Pana Listonosza

W dniu poprzedzającym wizytę gościa dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem poczty, następnie przygotowały listy do Św. Mikołaja i bardzo ciekawe prace plastyczne. Pan listonosz opowiedział dzieciom jaką drogę pokonuje list od nadawcy do adresata oraz jak wygląda jego dzień w pracy. Na zakończenie maluszki wręczyły podpisane listy i poprosiły o dostarczenie pod odpowiedni adres.